SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum

OM kód: 203051/019 | 9330 Kapuvár, Berg Gusztáv u 2.

Intézmény logo

Soproni Szakképzési Centrum Berg Gusztáv Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Az iskola rövid története

Történet

A múlt      

Az 1884. évi XVII. törvény értelmében Kapuvárnak, mint mezővárosnak kötelező lett az iparos tanoncok oktatásáról gondoskodnia. Ugyanez a törvény követelte, hogy ahol csak lehet, a tanoncok oktatására álljanak rendelkezésre a polgári iskolák helységei, taneszközei és a tanító személyzet is.

A kapuvári állami polgáriskolát az 1884/85-ös tanévben indították. A polgáriskola keretein belül működő tanonciskola mintegy nyolc szakmában képezte az iparosokat. Az iskola költségeit nehéz volt fedezni. A fenntartáshoz még a tanulók is igyekeztek hozzájárulni műkedvelő előadások szervezésével. A két világháború között a szakképzés nem volt szervezett. Az oktatás a kisiparosoknál folyt. Az elméleti anyagot az elemi iskola pedagógusai tanították. Az ipariskola igazgatója ezekben az időkben a polgári, majd az elemi iskola igazgatója volt. 1942-ben 141 tanulót képeztek 5 szakmában.

A II. világháború után vált külön az általános és az ipariskola. Kapuváron az első tanév az 1949/50-es volt. A képzés 5 nap gyakorlatból és 1 nap elméletből állt. Nagyon sok szakmában kis létszámú csoportokban történt az oktatás. A 404-es számmal jelzett iskolában 1968-ig csak három főhivatású oktató dolgozott. A tanulólétszám emelkedése szükségessé tette egy szakiskola építését, hiszen mindaddig a város különböző helyiségeiben történt az oktatás, főleg délutáni órákban. 1972. szeptember elsejével vált az iskolánk önállóvá és létrejött a 404. sz. MüM Ipari Szakmunkásképző Intézet. A tanévet 533 tanuló kezdte meg 28 szakmában, 19 főállású tanárral és szakoktatóval. A jelenlegi épületbe 1973-ban költözhettünk be.

A Tanműhelyi képzés 1964-ben kezdődött vasipari szakmákban. A környék jelentősebb vállalatai, üzemei önálló tanműhelyt működtettek. 1979-től saját tanműhelyben folyhatott a gyakorlati képzés.

Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltozás az iskolára is kihatott. Neve Ipari Szakmunkásképző Intézetre, majd Ipari Szakmunkásképző Iskolára változott, s megváltoztak a képzőhelyek is. A privatizáció miatt újak jöttek létre, régiek szűntek meg. A különböző fejlesztésekre kiírt pályázatokon elnyert pénzből korszerű iskola és a legmodernebb gépekkel felszerelt tanműhely alakult ki.

A jelen     

Iskolánk Berg Gusztáv nevét 2004-ben vette fel. Névadónk rendkívül sokat tett a város környéke iparának, mezőgazdaságának és szellemiségének fejlődéséért.

Napjainkban 7 szakmacsoportban - gépészet, építészet, faipar, kereskedelem-marketing, vendéglátás-idegenforgalom, egyéb szolgáltatások, élelmiszeripar - folyik szakmai előkészítő, alapozó oktatás és OKJ-s szakmai képzés. Az iskola képzési profilja vegyes, amit mindig meghatároz a térség gazdasági szereplőinek munkaerő-utánpótlás igénye, valamint a szakmára jelentkező tanulók létszáma és képzési igénye.

Iskolánk 2007-2011-ig a Szakiskolai Fejlesztési Programban résztvevő intézmény. Az SZFP II. Program rendkívül sok változást hozott mind az iskolánk tárgyi felszereltségében, mind a tantestület szakmai fejlődésében.

A 2015-es tanévtől vagyunk a Soproni Szakképzési Centrum tagja. 2019-től nevünk Berg Gusztáv Szakképző Iskola.

 


Partnereink

SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum


Soproni Szakképzési Centrum Berg Gusztáv Szakképző Iskola

9330 Kapuvár, Berg Gusztáv u 2.

Telefon: +36-70/199-67-74

E-mail: berg@berg-kapuvar.hu

OM azonosító: 203051/019


2024Soproni Szakképzési Centrum Berg Gusztáv Szakképző Iskola